Opakovač

Opakovač slouží jako rozšíření, pokud signál nepokrývá vzdálenost mezi IQ a zámky. K jednomu IQ může být připojeno maximálně 6 opakovačů, a to buď přímo k IQ nebo prostřednictvím jiného opakovače (až 3 vrstvy).