Details

KenmerkenIQ 2.0 - 10.0.0Binnenkort beschikbaar
Aantal (v)tag gebruikers ondersteund 10.000 10.000
Aantal gebruikers voor opening op afstand ondersteund 10.000 10.000
Aantal tijdschema's ondersteund (1) 128* 10.000**
Uitgebreide ClayCode yes yes
Mobiele sleutel ondersteund yes yes
Privacymodus ondersteund yes yes
PINslot ondersteund no yes
Doorguard ondersteund no yes
WiFi ondersteund yes yes
POE ondersteund yes yes
Permanente SetServerSettings (2) yes yes

(1) Sinds tijdschema's bij de deur zitten, kunnen deze gezien worden als een toegangsgroep.

(2) Fabrieksreset van een IQ 2.0 zet de IQ terug naar een hardcoded omgeving. Voor 9.0.25 zal het de KS-omgeving zijn. Voor 10.0.0 zal het de CLP-omgeving zijn.

* Protocol ondersteund tot 255 tijdschema's.

** Protocolwijziging noodzakelijk.