The App3 1 The App3 2

Webb & Mobilapplikation

Få insyn i aktiviteter

24/7 aktivitetslogg låter dig spåra all aktivitet vid din dörr. Med SALTO KS kommer du få total översikt över händelser och incidenter i dina lås. Från webbappen kan du även ställa in en mailadress eller pushmeddelanden för specifika händelser, såsom nekade tillträden, dörr lämnad öppen eller lågt batteri.