Säkerhet i SALTO KS

Att bygga säkerhet och förtroende, datasäkerhet och säkerhet i hårdvaran är grunden i allt vi gör i SALTO KS.

Säker passerkontroll

Vi använder industristandards för att upprätthålla trygghet och säkerhet för dig och dina kunder. Se hur hårdvara och mjukvara kommunicerar genom att peka på nedanstående:

Infrastruktur & Operationer

SALTO KS uppdaterar och underhåller infrastruktur kontinuerligt. Detta ger begränsad driftstopp. även när vi lanserar nya tjänster. Vi säkrar upp en pålitlig infrastruktur genom en hög säkerhet via flera säkerhetslager.

Transparens & Privacy

Vi har policies och administrationsfunktioner under kontroll för att skydda din data mot obehörigt intrång. Detta är vårt ansvar, inte ditt.

Compliance certifikat

SALTO KS hjälper dig att nå dina regler och policies genom att skapa säkerhet, privacy och överrensstämmelse med regler. Detta övervakas kontinuerligt av oberoende organisationer.

Salto KS Säkerhetsfunktioner

Här är en överblick av våra mest signikativa och högt efterfrågade säkerhetsfunktioner (beskrivs på engelska då det är vedertaget).

Lösenordspolicy

SSL (Secure socket layers)

Datakryptering vid överföring och i vila

Granulär apphantering

Stöd för förebyggande av förlust av data

Kommer mer inom kort

Tillgänglighet och kontinuitet

SALTO KS är hostat av Azure. Azure ger hög tillgänglighet och näverksperformance samtidigt som man asnvarar för att att säkerställa borttagning av data.

Redundans

Hur försäkrar SALTO KS att vår app alltid fungerar oavsett vad som händer i molnets infrastruktur ?

Pen-testing & pålitlighet

Vi använder oss av externa specialistkonsulter för att komplettera penetration och tester av våra produkter och vår infrastruktur.

Vi tror inte på att dölja vår säkerhet, utan på säkerhet genom arkitektur

Vi uppskattar dina åsikter. Alla frågor, sårbarheter och tillägg angående säkerheten på SALTO KS uppskattas till support@my-clay.com

Sidans innehåll kan variera beroende på vad vi kan erbjuda våra integrationspartners

App storePlay store