webová aplikace

Udělte jednoduše konkrétní přístup

Je důležité, abyste byli schopni spravovat přístup v budově s různými uživateli, jako např. zaměstnanci, hosté, uklízečky a další. SALTO KS nabízí snadno použitelné, intuitivní rozhraní, které umožňuje definovat kdo, kde a kam půjde. Jednoduše vyberte den (dny), časový rámec (rámce) a zámek (zámky) k udělení přístupu pro konkrétní uživatele.
Aplikace 2 1 Aplikace 2 2 Aplikace 2 3 Aplikace 2 4