Přívěšek

Vždy můžete k odemčení dveří použít svůj chytrý telefon, ale jako druhou možnost můžete využít přívěšek. Přívěšek je fyzické zařízení (bezkontaktní klíč), které funguje na bázi RFID. Díky vestavěnému zabezpečenému čipu mohou být dveře otevřeny přímo přiložením přívěšku k zámku.

Přívěšek nahrazuje svazek klíčů a uděluje předem určený přístup pro zaměstnance, hosty nebo dokonce pro uklízečky, kdykoliv je to nutné. Jednoduše přiřaďte přívěšek uživateli a definujte, kdy a kde může uživatel s přívěškem vstupovat.