Lisätiedot

Ominaisuus IQ 2.0 - 10.0.0 Tulossa pian
(v)tag käyttäjien maksimimäärä 10.000 10.000
Etäkäyttäjien maksimimäärä 10.000 10.000
Aikavälien maksimimäärä(1) 128* 10.000**
Laajennettu ClayCode kyllä kyllä
Mobiiliavaimet kyllä kyllä
Privacy Mode tuki kyllä kyllä
PIN lock tuki ei kyllä
Ovivahti tuki ei kyllä
WiFi tuki kyllä kyllä
POE tuki kyllä kyllä
Pysyvät palvelinasetukset (2) kyllä kyllä

(1) Koska aikaväliasetukset sisältävät ovet, ne tarkoittavat samaa kuin kulkuoikeusryhmät

(2) Tehdasasetusten palautus IQ 2.0:ssa palauttaa IQ:n alkuperäisasetuksille. 9.0.25 versiossa se palautuu KS asetuksiin. 10.0.0 versissa CLP asetuksiin.

* Protokolla tukee 255 aikaväliä

** Vaatii protokollan vaihdon