COVID-19 Update: A message to our Customers, Partners, and SALTO Systems Community. Read more.

SALTO KS anläggningar är utrustade med trådlösa SALTO-lås. SALTO-lås passar på alla dörrar i världen, oavsett hur udda dörren är. SALTO erbjuder ett brett sortiment av hårdvara, för att göra smart passage vid varje dörr möjlig så finns dörrbladsläsare och cylindrar för att passa både ytterdörrar och innerdörrar, samt att det finns väggläsare för elslutbleck.

* Över 3 miljoner SALTO-lås sålda världstäckande